Trường hợp sản phẩm không phù hợp hoặc không vừa do NV CSKH Nguyên Phong tư vấn sai.

Khách vui lòng liên hệ để được đổi trả hàng theo quy định đổi trả hàng của Nguyên Phong.