Tag Archives: Green marketing là gì

Green marketing là gì? Các yếu tố sản phẩm green marketing

Green marketing là gì?

Green marketing là gì? Green marketing hay còn gọi Marketing xanh bao gồm tất cả những ý tưởng, phương thức và quá trình đổi mới hoạt động của DN nhằm tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu xanh của người tiêu dùng và xã hội, thúc đẩy bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, […]