Lưu trữ 1ml bằng bao nhiêu gam - Bao bì xanh Nguyên Phong