Lưu trữ 1l bằng bao nhiêu ml - Bao bì xanh Nguyên Phong