Lưu trữ 1 oz bằng bao nhiêu ml - Bao bì xanh Nguyên Phong