Tô giấy đựng bánh 1050ml in sẵn họa tiết

2600  2500