Nắp tô giấy,ly giấy,hộp giấy

Hiển thị tất cả 12 kết quả

-22%

Nắp tô giấy,ly giấy,hộp giấy

Nắp bằng D110, nhựa PP

350 
-20%

Nắp tô giấy,ly giấy,hộp giấy

Nắp bằng D120, nhựa PP trong

400 
-17%

Nắp tô giấy,ly giấy,hộp giấy

Nắp bằng D140, nhựa PP trong

500 
-17%

Nắp tô giấy,ly giấy,hộp giấy

Nắp bằng D150, nhựa PP trong

500 
-20%

Nắp tô giấy,ly giấy,hộp giấy

Nắp bằng D72, nhựa PET trong

200 
-20%

Nắp tô giấy,ly giấy,hộp giấy

Nắp bằng D90, nhựa PET trong

280 
-30%

Nắp tô giấy,ly giấy,hộp giấy

Nắp bằng D98, nhựa PP

350 
-16%

Nắp tô giấy,ly giấy,hộp giấy

Nắp cầu D150, nhựa PET trong

420 
-7%

Nắp tô giấy,ly giấy,hộp giấy

Nắp Cầu D72, nhựa PET trong

280 
-25%

Nắp tô giấy,ly giấy,hộp giấy

Nắp cầu D90,nhựa PET

300 
-16%

Nắp tô giấy,ly giấy,hộp giấy

Nắp Coffe D80 có khóa Nhựa PP

335 
-13%

Nắp tô giấy,ly giấy,hộp giấy

Nắp Coffe D90,có khóa

350