Hộp giấy đựng thức ăn

Hiển thị 13–22 của 22 kết quả

-8%

Hộp giấy nắp gập

Hộp giấy nắp gập 900ml

2850 
-7%

Hộp giấy nắp móc chéo

Hộp giấy nắp móc chéo 1500ml

3250 
-8%

Hộp giấy nắp móc chéo

Hộp giấy nắp móc chéo 2000ml

3700 
-9%

Hộp giấy nắp móc chéo

Hộp giấy nắp móc chéo 700ml

2650 
-7%

Hộp giấy nắp PET phẳng

Hộp giấy nắp PET phẳng 1200ml

3350 
-6%

Hộp giấy nắp PET phẳng

Hộp giấy nắp PET phẳng 1600ml

3750 
-9%

Hộp giấy nắp PET phẳng

Hộp giấy nắp PET phẳng 700ml

3000 
-7%

Hộp giấy nắp PET phẳng

Hộp giấy nắp PET phẳng 900ml

3150 
-11%

Hộp giấy nắp PET vồng

Hộp giấy vuông nắp PET vồng

2500 
-7%

Hộp giấy nắp cửa sổ

Hộp nắp cửa sổ 900ml

3150